[PC]Thirty Years War-SKIDROW

Lượt xem: 486
GD Star Rating
loading...

Tên Game: [PC]Thirty Years War-SKIDROW

[PC]Thirty Years War-SKIDROW

Nội dung:

Title: Thirty Years’ War
Genre: Simulation, Strategy
Developer: Ageod , HQ
Publisher: Slitherine Ltd.
Release Date: 3 Sep, 2015

 

[IMG]

[IMG]

[IMG]Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về