[PC]The Descendant Episode 2-PLAZA

Lượt xem: 302
GD Star Rating
loading...

Tên : [PC]The Descendant Episode 2-PLAZA

[PC]The Descendant Episode 2-PLAZA

Nội dung:

MINIMUM:
OS: Windows Vista+
Processor: Intel i3 2.0GHz or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: AMD or nVidia card with 1GB RAM
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space

RECOMMENDED:
OS: Windows 7
Processor: Intel i5 2.5GHz or equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVidia 500 series or higher
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về