[PC]Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan-CODEX

Lượt xem: 618
GD Star Rating
loading...

Tên : [PC]Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan-CODEX

[PC]Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan-CODEX

Nội dung:

Title: Teenage Mutant Ninja Turtles™: Mutants in Manhattan
Genre: Action, Adventure
Developer: PlatinumGames
Publisher: Activision
Release Date: 25 May, 2016

[IMG]

[IMG]

[IMG]Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về