TSR Watermark Image Pro 3.5.5.4

Lượt xem: 350
GD Star Rating
loading...

Phần mềm: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9th Edition Full (release date 15/02/2016), phiên bản mới nhất của từ điển tiếng Anh số 1 thế giới

TSR Watermark Image Pro 3.5.5.4 (2016)

Nội dung:

TSR Watermark Image là một chương trình miễn phí cho sử dụng cá nhân để có thể thêm dấu ấn kỹ thuật số cho tất cả các hình ảnh của bạn với tính minh bạch (trong suốt) mà bạn quyết định. Bảo vệ hình ảnh của bạn có hình watermark – An toàn, nhanh chóng và đầy đủ đóng dấu đặc trưng của hình ảnh.

Chương trình cũng có thể thay đổi kích thước hình ảnh trước khi thêm watermark cho hình ảnh kỹ thuật số được thêm vào. Nếu bạn muốn cho watermark hình ảnh của bạn , bạn có thể sử dụng một trong hai văn bản hoặc hình ảnh khác như nguồn watermark . Nếu bạn muốn thêm watermark vào nền, bạn có thể đặt logo hoặc văn bản với tính minh bạch nhiều hoặc ít và đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn watermark vào hình ảnh . Bạn có thể sử dụng chương trình này thay vì photoshop để watermark hình ảnh của bạn , đây là một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn để đóng dấu bản quyền watermark trên tất cả các hình ảnh của bạn .

Không phụ thuộc vào loại watermark bạn thích, văn bản hoặc hình ảnh, bạn có thể điều chỉnh vị trí của nó . Bạn có thể chọn vị trí mặc định và di chuyển nó xung quanh thông qua các lựa chọn tương đối bù đắp nếu bạn không hài lòng . Phần mềm này không chỉ cung cấp một công cụ đóng dấu bình thường nhưng cũng cung cấp cho bạn một số tính năng thay đổi kích cỡ và chuyển đổi. Phần Định dạng đầu ra sẽ cho phép bạn chọn định dạng ảnh sẽ được sử dụng cho hình ảnh mới của bạn. Bạn có thể chọn từ : JPEG , PNG, TIFF , BMP hoặc GIF.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về