Những Loài Động Vật Nguy Hiểm Nhất Trái Đất
World’s Deadliest Animals

Lượt xem: 577
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: N/A
Thể loại: Drama, Romance
Diễn viên: N/A
Kịch bản: N/A
Năm sản xuất: 2016
Thời gian: N/A
Đánh giá: 9.2/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

World’s Deadliest Animals

Nội dung:

Hãy cùng tìm hiểu loài vật nào đáng sợ nhất trong mười hai loài được liệt kê ở các vùng Costa Rica, the Amazon, Asia and the Asia Pacific. Thế giới như một chuỗi hình mảng, mà ở đó, muôn loài của tạo hóa được sắp đặt, đảm nhận nhiệm vụ và ý nghĩa của mình cũng như tham gia vào cuộc chiến sinh tồn, cuộc chiến khắc nghiệt nhất. Chú ý rằng chương trình này hiện nay vẫn đang tiếp tục được phát triển bởi National Geographic…

01- World’s Deadliest Animals: India
We reveal in stunning detail why India’s deadly dozen is described as one of the deadliest.

02- World’s Deadliest Animals: North America
We reveal in stunning detail why North America’s deadly dozen is described as one of the deadliest.

03- World’s Deadliest Animals: Asia Pacific
They are Asia’s Deadly Dozen. Journey into their domain for a close look at their lethal abilities and see what happens if we get in their way.

04- World’s Deadliest Animals: Costa Rica
From Southwestern USA’s parched deserts to Costa Rica’s lush forests, explore some of the planet’s most diverse ecosystems.

05- World’s Deadliest Animals: Amazon
The Amazon’s jungles reverberate with growls and grunts of creatures hidden in the trees and vying with one another for survival.

06- World’s Deadliest Animals: Forests
The deadliest animals in the forest are equipped with unique adaptations for survival including deadly weaponry and cunning strategies.

07- World’s Deadliest Animals: Desert To Grassland
Take a close look at the world’s fastest, tiniest and deadliest animals living in the deserts and the savannahs.

08- World’s Deadliest Animals: Urban Jungle
Discover mammals, arachnids and reptiles thriving in the concrete and glass jungles of major cities. Wild creatures can survive anywhere.

09- World’s Deadliest Animals: The Deep
Discover the most dangerous animals found in the deep. They are armed with keen intellect, ingenious camouflage and bone-crushing jaws.

10- World’s Deadliest Animals: Asia: Land Of Extremes
Asia is the largest most populated continent on earth. Life here is harsh. To survive, animals here have evolved into the toughest of the tough.

11- World’s Deadliest Animals: Africa
We reveal in stunning detail why Africa’s deadly dozen is described as one of the deadliest.

12- World’s Deadliest Animals: Australia
We reveal in stunning detail why Australia’s deadly dozen is described as one of the deadliest.

13- World’s Deadliest Animals: Forests
The deadliest animals in the forest are equipped with unique adaptations for survival including deadly weaponry and cunning strategies.

14- World’s Deadliest Animals: Desert To Grassland
Take a close look at the world’s fastest, tiniest and deadliest animals living in the deserts and the savannahs.

15- World’s Deadliest Animals: Urban Jungle
Discover mammals, arachnids and reptiles thriving in the concrete and glass jungles of major cities. Wild creatures can survive anywhere.

16- World’s Deadliest Animals: The Deep
Discover the most dangerous animals found in the deep. They are armed with keen intellect, ingenious camouflage and bone-crushing jaws.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,