[Karaoke] The Best Of Trần Thái Hòa – Cô Láng Giềng

Lượt xem: 338
GD Star Rating
loading...
Chương trình:[Karaoke] The Best Of Trần Thái Hòa – Cô Láng Giềng

[Karaoke] The Best Of Trần Thái Hòa – Cô Láng Giềng

Nội dung:

1. Cô Láng Giềng – Trần Thái Hòa (PBN 62)
2. Đường Em Đi – Trần Thái Hòa (PBN 61)
3. Có Bao Giờ Em Hỏi – Trần Thái Hòa (PBN 63)
4. Nhạt Nhòa – Trần Thái Hòa (PBN 64)
5. Khắc Khoải – Trần Thái Hòa (PBN 65)
6. Nỗi Đau Từ Đấy – Trần Thái Hòa (PBN 66)
7. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà – Trần Thái Hòa (PBN 67)
8. Cõi Vắng – Trần Thái Hòa (PBN 68)
9. Rồi Mai Tôi Đưa Em – Trần Thái Hòa (PBN 70)
10. Thuở Ấy Có Em – Trần Thái Hòa (PBN 71)
11. Đêm Đông – Trần Thái Hòa (PBN 72)
12. Em Gắng Chờ – Trần Thái Hòa (PBN 74)
13. Hoa Bướm Ngày Xưa – Trần Thái Hòa, Như Quỳnh (PBN 74)
14. Xuân Tha Hương – Trần Thái Hòa (PBN 76)
15. Biết Bao Giờ Trở Lại – Trần Thái Hòa (PBN 77)
16. Paris Và Em – Trần Thái Hòa (PBN 78)
17. Tình Rơi – Trần Thái Hòa (PBN 82)
18. Chờ Một Kiếp Mai – Trần Thái Hòa (PBN 83)


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về