[DVD5] Live Show Long Đẹp Trai: Cười Cùng Long Đẹp Trai – Xem sẽ Cười, Cười sẽ Nhớ (2015)

Lượt xem: 535
GD Star Rating
loading...
Chương trình:Cười Cùng Long Đẹp Trai – Xem sẽ Cười, Cười sẽ Nhớ (2015)

Cười Cùng Long Đẹp Trai – Xem sẽ Cười, Cười sẽ Nhớ (2015)

Nội dung:

Phần 1:
1. Tình Là Sợi Tơ
Sáng Tác : Anh Bằng
Biểu Diễn : Phạm Trưởng
2. Tiểu Phẩm Hài “FACEBOOK”
Tác Giả : Lê Hoàng
Diễn Viên : Long Đẹp Trai – Thu Trang – Phi Nga – Hứa Minh Đạt – Tiến Luật – Thái Quốc Nguyên
3. Phút Cuối
Sáng Tác : Lam phương
Biểu Diễn : Long Đẹp Trai
4. Dù Anh Nghèo
Sáng Tác : Tô Thanh Tùng
Biểu Diễn : Long Đẹp Trai – Khánh Bình

Phần 2:
1/ Cho Vừa Lòng Em
Sáng Tác : Mặc Thế Nhân
Biểu Diễn : Khánh Bình
2/ Tiểu Phẩm Hài : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Tác Giả : Cố Nghệ Sĩ Hữu Lộc
Diễn Viên : Chí Tài – Long Đẹp Trai – Nam Thư – Y Nhu
3/ Yêu Vì Ai? Yêu Vì Em
Sáng Tác : Giáng Ngọc
Biểu Diễn : Dương 565
4/ Anh Đi Kiếm Người Khác Đi
Sáng Tác : Hà Thái Hoàng
Biểu Diễn : Dương 565
5/ Tiểu Phẩm Hài : Chuyện Công Viên
Tác Giả : Long Đẹp Trai
Diễn Viên : Hoài Linh – Long Đẹp Trai – Lê Hoàng


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về