[FFVNLT] Kiếm Thần
The God Of Sword (2004)

GD Star Rating
loading...

Tên phim: Thiên Kiếm Quần Hiệp
Tên gốc: 天劍群俠
Tên khác: Kiếm Thần
Tên tiếng Anh: The God Of Sword
Đơn vị sản xuất: Công ty kỹ thuật phim ảnh Chung San Thượng Hải
Đạo diễn: Ngô Diệu Quyền, Trương Kính Nghiệp
Chế tác: Thiệu Phong

Diễn viên:
Thiệu Phong – Tiêu Đình / A Tỳ La Vương
Tiết Giai Ngưng – Hoàng Tương
Nhạc Linh – Đường Nhược Huyên
Viên Tuyền – Thiên Cơ Lục Mẫu
Tạ Nguyên Chân – Tiểu Châu Nhi
Lưu Hân – Huyết Phượng Hoàng

Kiếm Thần (2004)

Nội dung:

Cuộc hành trình tìm kiếm “Thiên kiếm ngũ tước” để mở cánh cửa bí mật chứa Kiếm Thần. Khi xưa 5 người luyện kiếm thần đã làm 5 phần đế tạo thành chiếc chìa khóa chia cho 5 người giữ. Bình Tĩnh Đại Sư tố chức đại hội võ lầm đế tìm 5 thiên kiếm ngũ tước. Đường Nhược Huyên và Tiêu Đình mỗi người giữ một phần còn 1 phần được Bình Tĩnh Đại Sư tìm được ở Sơn Đông. Thiên Kiếm Quần Hiệp còn là cuộc chiến giữa hai phái chính tà, khi mà Tân Nguyệt Giáo luôn theo sát để hòng đoạt thần kiếm. Đến phút cuối Thiên Kiếm Quần Hiệp diễn ra cuộc đấu long trời lở đất khi họ phát hiện ra người cầm đầu Tân Nguyệt giáo chính là người bạn mà họ luôn tin tưởng.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về