[PC] Emergency 2016 – RELOADED [Simulation | 2015]

Lượt xem: 511
GD Star Rating
loading...
Tựa game:Emergency 2016
Thể loại: Simulation
Hãng phát hành: Steam
Kích thước: 6.5 GB

Emergency 2016 (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows 7 SP1 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit
CPU: Intel quad core 2.6GHz or AMD quad core 3.2GHz
RAM: 6 GB RAM
Graphics: Video Card with 1 GB VRAM, NVIDIA GeForce 550 Ti, AMD Radeon HD 6670
DirectX: Version 9.0c
HDD: 18 GB available space

Recomended:

OS: Windows 7 SP1 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 64-bit
CPU: Intel quad core 3.2GHz or AMD quad Core 3.2GHz
RAM: 8 GB RAM
Graphics: Video Card with 2 GB VRAM, NVIDIA GeForce 660Ti or better, AMD Radeon HD 7950 or better
DirectX: Version 9.0c
HDD: 18 GB available space

Screen:


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về