[PC] Dark Years – RELOADED [Adventure | 2015]

Lượt xem: 684
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Dark Years
Thể loại: Adventure
Hãng phát hành: Steam
Kích thước: 1.2 GB

Dark Years (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Cấu hình tối thiểu:

OS: Windows XP, Windows 7, Vista, 8.1, Windows 10
CPU: Intel Dual Core or Core 2 duo 2.6 GHz
RAM: 2 GB RAM
Graphics: GT640 or ATI 6750

Cấu hình đề nghị:

OS: Windows 7, Vista 8.1, Windows 10
CPU: Intel Core i3 3.0 GHz
RAM: 4 GB RAM
Graphics: GT 760 or ATI 7770

Screen:


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về