[PC] Pool Nation FX Early Access [Casual, Indie |2015]

Lượt xem: 669
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Pool Nation FX
Thể loại: Casual, Indi
Hãng sản xuất: N/A
Kích thước: 2.5 GB

Pool Nation FX (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1, or Newer: 64bit
Processor: 2 GHz Dual-Core 64-bit CPU
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX10 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 3 GB available space
Additional Notes: Xinput Supported Controllers

Screen:


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


Pool Nation FX

HOW TO PLAY?

- Download
- Run “SmartSteamLoader.exe” located in “Pool Nation FX\PoolNationFX\Binaries\Win64″
- Play

P/s: Xoá thư mục Plugin tại đường dẫn: Pool Nation FX\PoolNationFX\Binaries\Win64\SmartSteamEmu