[PC] Solar Shifter EX-CODEX [Action, Indie| 2015]

Lượt xem: 430
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Solar Shifter (2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 2.2GB

Solar Shifter (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Yêu cầu phần cứng:
MINIMUM:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10
Processor: 2Ghz single core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce 8600 GT / ATI 2600 Pro
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 4 GB available space
Sound Card: Any

RECOMMENDED:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10
Processor: 2Ghz dual core
Memory: 3 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce GTX 275 / ATI Radeon 4770 (or higher)
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 4 GB available space
Sound Card: Any


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về