DVD Karaoke Arirang Vol 56 (2015)

Lượt xem: 1 375
GD Star Rating
loading...
Chương trình:DVD Karaoke Arirang Vol 56 (2015)

DVD Karaoke Arirang Vol 56 (2015)

Nội dung:

Bạn nào muốn biết đầu Karaoke của mình xài đĩa nào thì tra theo bảng sau:

SERIAL A: AR-27, AR-36C, AR-36E, AR-36G, AR-36N, AR-36NG, AR-36CN, AR-36L, AR-36M, AR-36K, AR-36KR, AR-36NR, AR-3600 DELUXE, AR-DELUXE A, AR-4500 DELUXE

SERIAL B: AR-3600HI, AR-3600HI PLUS, AR-3600S

SERIAL C: AR-909MD, AR-909SMD, AR-36MD, AR-36MI

SERIAL D: AR-909HD, AR-3600HD, AR-3600KTV

SERIAL E: AR-909, AR-909A, AR-909SD, AR-36

SERIAL F: DH-3600S

SERIAL G: DH-3600

SERIAL H: AR-18 DELUXE


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về