Kẻ Phản Bội
Star Trek: Renegades (2015)

Lượt xem: 835
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Tim Russ
Thể loại: Action, Adventure, Sci-Fi
Diễn viên: Adrienne Wilkinson, Walter Koenig, Sean Young
Kịch bản: Ethan H. Calk, Sky Douglas Conway
Năm sản xuất: 2015
Thời gian: 88 min
Đánh giá: 5.0/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Star Trek: Renegades (2015)

Nội dung:

Đã là gần mười năm sau khi Voyager trở về từ vùng đồng bằng Quadrant, và Liên Đoàn đang trong một cuộc khủng hoảng. Nhà cung cấp chính của Liên đoàn dilithium tinh thể đang dần biến mất. Không gian và thời gian đã cách ly vài hành tinh tiếp xúc với bên ngoài. Sự cần thiết là phải ngăn chặn điều này và đòi hỏi các biện pháp quyết liệt một số trong đó là nằm ngoài thẩm quyền thông thường của Liên Đoàn. Phi hành đoàn mới này được giao nhiệm vụ tìm hiểu những gì đang gây ra cho thời gian và không gian và ngăn chặn nó bằng mọi giá. Nhưng họ sẽ phải làm gì để ngăn chặn điều đó?

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về