[PC] One Final Breath – HI2U [Horror / Indie | 2015]

Lượt xem: 399
GD Star Rating
loading...
Tựa game: One Final Breath – HI2U [Horror / Indie | 2015]
Thể loại: Horror / Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1 GB

One Final Breath – HI2U [Horror / Indie | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows 7 32bit, 64bit, Windows 8
Processor: Duel Core 2.1ghz or Higher
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1.3GB Graphics Card or Higher
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 3 GB available space

Recommended:

OS: Windows 7 32bit, 64bit, Windows 8
Processor: Duel Core 2.6ghz or Higher
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 2.0GB Graphics Card or Higher
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 3 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về