[PC] Time Ramesside (A New Reckoning) [Action | 2015]

Lượt xem: 461
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Time Ramesside (A New Reckoning) (2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước:

Time Ramesside (A New Reckoning) (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows XP
Processor: Dual Core
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon 4000 series
DirectX: Version 10
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 15 GB available space
Sound Card: N/A

Recommended:

OS: Windows 8.1
Processor: 8- Core
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Radeon R9
DirectX: Version 12
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 20 GB available space
Sound Card: N.A


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về