[PC] Emergency [Simualation| 2014]

Lượt xem: 335
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Emergency (2014)
Thể loại: Simualation
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 9.5GB

Emergency (2014)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/8
Processor: Procesador de 2,5 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Tarjeta gráfica PCI Express compatible con DirectX9 (Nvidia 7600, ATI X1800 equivalente o superior) con 512 MB de VRAM (no se garantiza el funcionamiento en tarjetas gráficas de dispositivos móviles)
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về