[PC] Attrition Nuclear Domination – PLAZA [Indie / Strategy | 2015]

Lượt xem: 427
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Attrition Nuclear Domination (2015)
Thể loại: Indie / Strategy
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước:

Attrition Nuclear Domination (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows XP
Processor: Intel Core Duo 3.0ghz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1 gb card – no onboard
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 2 GB available space

Recommended:

OS: Windows 7
Processor: Quad Core 2.4ghz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 2gb card
DirectX: Version 11
Hard Drive: 2 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về