[PC] Lifeless Planet Premier Edition [Indie | 2015]

Lượt xem: 346
GD Star Rating
loading...
Tựa game: [PC] Lifeless Planet Premier Edition [Indie | 2015]
Thể loại: Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1GB

Lifeless Planet Premier Edition [Indie | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows XP
Processor: Core 2 Duo or AMD equivalent
Memory: 1500 MB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GT 430 or ATI equivalent
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 900 MB available space
Sound Card: DX9.0c compatible

Recommended:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3 or faster
Memory: 3000 MB RAM
Graphics: NVIDIA Geforce GT 640 or faster
DirectX: Version 10
Hard Drive: 900 MB available space
Sound Card: DX9.0c compatible


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về