[PC] 3D Paraglider – DOGE [Simulation | 2015]

Lượt xem: 293
GD Star Rating
loading...
Tựa game: 3D Paraglider – DOGE [Simulation | 2015]
Thể loại: Simulation
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 5GB

3D Paraglider – DOGE [Simulation | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows 7
Processor: Core i5
Memory: 4 GB RAM
Graphics: HD 4000 equivalent
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 8 GB available space

Recommended:

OS: Windows 8/10
Processor: Core i7
Memory: 4 GB RAM
Graphics: nvidia 980 equivelant
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 8 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về