[PC] Kidnapped – PLAZA (Action/2015)

Lượt xem: 391
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Kidnapped – PLAZA (Action/2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1.2GB

Kidnapped – PLAZA (Action/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows® Vista / 7 / 8
Processor: Dual core Intel or AMD 2.5 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce 9600GT or better
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: Most video and sound cards. Please ensure all drivers are updated.

Recommended:

OS: Windows® Vista / 7 / 8
Processor: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 580 GTX or AMD Radeon 6970 HD series card
DirectX: Version 10
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: Most video and sound cards. Please ensure all drivers are updated.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về