[PC] Fairy Fencer F [RPG | 2015]

Lượt xem: 516
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Fairy Fencer F (2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 2.5GB

Fairy Fencer F (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows XP
Processor: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 512Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Recommended:

OS: Windows 7 or later
Processor: 3GHz Intel i3 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 1GB RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về