[PC] Yasai Ninja – PLAZA [Action / Indie | 2015]

Lượt xem: 348
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Yasai Ninja – PLAZA [Action / Indie | 2015]
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 500MB

Yasai Ninja – PLAZA [Action / Indie | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.1GHz or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GeForce GT 320M or equivalent
Hard Drive: 1500 MB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về