[PC] Battle For The Sun [Action / Indie | 2015]

Lượt xem: 232
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Battle For The Sun [Action / Indie | 2015]
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 500MB

Battle For The Sun [Action / Indie | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7 64 Bit SP1 or higher
Processor: 2 GHz Dual Core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Video card must be 256 MB or more
Hard Drive: 2 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về