Binh Pháp Mặc Công
Battle of the Warriors (2006)

GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Chi Leung ‘Jacob’ Cheung
Thể loại: Action, Drama, War
Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng, Choi Siwon, Sung-kee Ahn, Zhiwen Wang
Kịch bản: Chi Leung ‘Jacob’ Cheung, Ken’ichi Sakemi (comic)
Năm sản xuất: 2006
Thời gian: 133 min
Đánh giá: 7.0/10 (theo IMDb)
Quốc gia: China | Japan | South Korea | Hong Kong
Ngôn ngữ: Mandarin

Battle of the Warriors (2006)

Nội dung:

Trung Hoa thời Chiến quốc là một thời kì hỗn mang nội chiến xảy ra liên miên giữa các nước với nhau mà lớn mạnh nhất phải kể đến 7 nước lớn – Thất hùng, gồm Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Lúc này, muốn mở rộng phạm vi lãnh thổ để hùng cứ một phương tất nước lớn phải thôn tính nước nhỏ và mục tiêu đầu tiên của Triệu Vương chính là nước Yên kề cận. Tham vọng của Triệu Vương càng vững chắc khi kề bên có dũng tướng Hạng Yên Trung. Lĩnh soái tiên phong với đại quân 10 vạn tinh binh, Hạng Yên Trung khí thế cao ngạo tiến đánh Yên quốc nhưng khí thế ấy nhanh chóng bị dập tắt khi đại quân Triệu quốc phải tiến đánh Lương thành, một thành biên giới nhỏ của Yên quốc với hơn 4 vạn dân nhưng họ được lãnh đạo bởi một Cách Ly tướng quân đa mưu túc trí, học trò của Mặc Tử lừng danh Chiến quốc xưa…”


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về