[PC] Hush – PLAZA [Action|2015]

Lượt xem: 255
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Hush – PLAZA [Action|2015]
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam

Hush – PLAZA [Action|2015]

Yêu cầu về phần cứng:

SYSTEM REQUIREMENTS
MINIUM:
OS: WiNDowS 7 32bit
PROCESSOR: Core Dou CPU – 2.8Ghz
RAM: 4GB
Graphics: 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT
Hard Drive: 2 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về