[PC] Legend of Kay Anniversary (Action/2015)

Lượt xem: 441
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Legend of Kay Anniversary (2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 5.2GB

Legend of Kay Anniversary (Action/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7/Windows 8.1 32 or 64 bit
Processor: Dual Core Processor at 2.0+ GHz or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 1024 MB NVidia or ATI graphics card
DirectX: Version 11
Hard Drive: 6 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về