[PC] Kings Quest Chapter 1 (Adventure/2015)

Lượt xem: 361
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Kings Quest Chapter 1 (2015)
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 4.4GB

Kings Quest Chapter 1 (Adventure/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Processor: Intel Core 2 Duo E6300 @ 1.86 GHz or AMD Athlon 64 X2 4800+ @ 2.4 GHz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: GeForce 8800 GT or Radeon HD 4770 / 512 MB
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 13 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c Compatible


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về