[PC] Violett Remastered (Indie/2015)

Lượt xem: 311
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Violett Remastered (2015)
Thể loại: Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 700 MB

Violett Remastered (Indie/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7
Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.0 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: nVidia 320M or higher, or Radeon 7000 or higher, or Intel HD 3000 or higher
Hard Drive: 2 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về