[SCTVLT] Đắc Kỷ Trụ Vương
The Legend and the Hero 2 (2009)

GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: N/A
Tên Việt: Phong Thần Bảng Chi Võ Vương Phạt Trụ
Tên Anh: The Legend and the Hero 2
Tên Hoa: 封神榜
Năm: 2009
Audio: SCTV13 Lồng Tiếng
Diễn viên:

Lữ Lương Vỹ – Trụ Vương
Lâm Tâm Như – Đắc Kỷ
Lưu Đức Khải – Khương Tử Nha
Huỳnh Duy Đức – Cơ Phát
Miêu Hải Trung – Thân Công Báo
Trần Khuynh Diệm – Hoàng Phi Hổ
Hàn Đống – Dương Tiễn
Sắc Lệ Li – Natra
Vương Lực Khả – Tử Ngư
Lý Hân Lăng – Quảng Hàn Tiên Tử
Lục Dục Hiệt – Long Cát Công Chủ
Phương Triển Phát – Hồng Cẩm
Tề Phương – Đặng Thiền Ngọc
Trình Á Lâm – Thổ Hành Tôn
Diêu Vân Thuấn – Thông Thiên Giáo Chủ
Mưu Phượng Bân – Khổng Tuyên
Lý Tử Hiên – Lôi Chấn Tử
Đường Quốc Cường – Nguyên Thủy Thiên Tôn
Dương Thần – Mộc Tra
Đinh Đinh – Kim Tra
Hoàng Kim Quân – Quảng Thành Tử
Lý Quân – Xích Tinh Tử
Hứa Kinh Nghĩa – Cự Lưu Tôn
Chu Gia Trấn – Dương Nhâm
Hà Lôi – Vân Trung Tử
Từ Học Mẫn – Thái Thượng Lão Quân
Trì Xá Trạch – Phổ Hiền Chân Nhân
La Thuận Minh – Phổ Hiền Chân Nhân
La Dũng Hằng – Thái Ất Chân Nhân
Ngô Lợi Hoa – Thanh Hư Đạo Đức
Tôn Vạn Thanh – Tiếp Dẫn Đạo Nhân
Quách Diệp – Từ Hàng Đạo Nhân
Lý Kiến Xương – Hoàng Long Chân Nhân
Tiêu Trường Đạo – Kim Quang Đại Tiên
Ngô Tường Kỳ – Kim Linh Thánh Mẫu
Trần Thu Phương – Vô Đương Thánh Mẫu
Lý Lâm Lâm – Hỏa Linh Thánh Mẫu
Chung Tiểu Chu – Quy Linh Thánh Mẫu
Du Tiểu Xuân – Côn Hồ Đại Tiên
Đỗ Chí Quốc – Tô Hoạch
Dương ba – Hoàng Thiên Tường
Lâu Kỳ – Võ Cát
Tưởng Bá Châu – Tô Hộ

The Legend and the Hero 2 (2009)

Nội dung:

Phần này nói về quá trình Châu Vũ Vương (Huỳnh Duy Đức đóng) phạt Trụ, Trụ Vương (Lữ Lương Vỹ đóng) bị thua trận. Nhất đại yêu hậu Đát Kỷ (Lâm Tâm Như đóng) bị Khương Tử Nha chém đầu: Trụ Vương bị Vũ Vương Cơ Phát bao vây tại triều ca.
Ba yêu tinh ngàn năm là Hồ ly tinh, Tỳ bà tinh, Trĩ Kê tinh liều chết quyết chiến. Trụ Vương muốn cùng Cơ Phát nghị hòa, chia đôi thiên hạ.

Nhưng Cơ Phát không chấp thuận. Kết quả đàm phán thất bại. Thế là quân lính hai bên chiến đầu với nhau kịch liệt bên ngoài thành…

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


[Remux bản đẹp] Tập 1-4: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 5: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 6: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 7: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 8: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 9: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 10: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 11: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 12: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 13: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 14: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 15: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 16: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 17: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 18: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 19: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 20: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 21: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 22: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 23: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 24: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 25: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 26: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 27-30: The Legend and the Hero 2 (2009)
[Remux bản đẹp] Tập 31: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 32: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 33: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 34: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 35: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 36: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 37: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 38: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 39: The Legend and the Hero 2 (2009
[Remux bản đẹp] Tập 40: The Legend and the Hero 2 (2009

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,