Jane’s Addiction – Strays (Alternative rock, Metal)

Lượt xem: 200
GD Star Rating
loading...
Chương trình: Cẩm Ly & Quốc Đại – Cô Gái Mở Đường (2006)

Jane’s Addiction – Strays

Tracklist:

1. True Nature
2. Strays
3. Just Because
4. Price I Pay
5. The Riches
6. Superhero
7. Wrong Girl
8. Everybody’s Friend
9. Suffer Some
10. Hypersonic
11. To Match The Sun


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về