[THVLLT] Tân Tây Du Ký
JourneyTo The West (2011)

GD Star Rating
loading...
Tên Tiếng Anh: Journey to the West
Tên Gốc: 西游记
Thể loại: Phim Thần Thoại, Phim Cổ Trang
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 60 Tập
Năm SX: 2011
Quốc Gia: Trung Quốc
Đạo diễn: Trương Kiến Á, Trương Kỷ Trung
Diễn viên:
NHIẾP VIỄN
NGÔ VIỆT
VƯƠNG CỬU THẮNG
TỪ CẨM GIANG
AN DĨ HIÊN
Lưu Đào

Tân Tây Du Ký (2011)

Nội dung:

Bộ phim là quá trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng từ Đại lý xa xôi đến Tây Thiên Đất Phật, trên con đường thỉnh kinh gian khổ đó bốn thầy trò phải đối mặt với bao nhiêu tai ương, quỉ yêu truy đuổi vì món thịt Đường Tăng trường sinh bất tử. Nhưng trên hết vẫn là lòng yêu thương từ bi bác ái của nhà Phật đã được Đạo diễn khắc họa thật sinh động trong tác phẩm bằng hình này…

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


[THVL lồng tiếng] Tập 1-16: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 17: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 18: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 19: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 20: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 21: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 22: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 23: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 24: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 25: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 26: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 27: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 28: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 29: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 30: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 31: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 32: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 33: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 34: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 35: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 36: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 37: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 38: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 39: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 40: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 41: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 42: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 43: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 44: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 45: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 46: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 47: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 48: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 49: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 50: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 51: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 52: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 53: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 54: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 55: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 56: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 57: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 58: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 59: Tân Tây Du Ký
[THVL lồng tiếng] Tập 60: Tân Tây Du Ký