[PC] Blues and Bullets Episode 1 [Adventure | 2015]

Lượt xem: 326
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Blues and Bullets Episode 1
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 3GB

Blues and Bullets Episode 1 [Adventure | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7
Memory: 4 GB RAM
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 7 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về