[PC] AR-K The Great Escape [Adventure / Indie | 2015]

Lượt xem: 225
GD Star Rating
loading...
Tựa game: AR-K The Great Escape
Thể loại: Adventure / Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 2GB

AR-K The Great Escape

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows 7/8/8.1
Processor: Intel/AMD Dual Core or similar
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 1GB
Hard Drive: 4 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về