[PC] Holy Potatoes A Weapon Shop – FANiSO [Indie | 2015]

Lượt xem: 266
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Holy Potatoes A Weapon Shop – FANiSO (2015)
Thể loại: Mô phỏng
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1.9 GB

Holy Potatoes A Weapon Shop – FANiSO (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: XP / Vista / 7
Processor: Intel 2 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 1280 x 720 Minimum Resolution
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 3 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về