[PC] DGU-FLT (Action/Adventure|2015)

Lượt xem: 224
GD Star Rating
loading...
Tựa game: DGU-FLTLiar(2015)
Thể loại: Action/Adventure
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 14 GB

DGU-FLT (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: windows 7/8 64 bit
Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series or higher
DirectX: Version 10


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về