[FLAC] Brinsley Schwarz – Original Album Series (2015)

Lượt xem: 118
GD Star Rating
loading...
Chương trình: Brinsley Schwarz – Original Album Series (2015)

Brinsley Schwarz – Original Album Series (2015)

Tracklist:

1970 – Brinsley Schwarz (00:39:44)
1970 – Despite It All (00:38:43)
1971 – Silver Pistol (00:40:10)
1972 – Nervous On The Road (00:39:21)
1973 – Please Don’t Ever Change (00:36:35)


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về