[PC] How to Survive Third Person Standalone (Action/2015)

Lượt xem: 226
GD Star Rating
loading...
Tựa game: How to Survive Third Person Standalone
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 3 GB

How to Survive Third Person Standalone

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows XP
Processor: Intel Core 2 Duo or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Ati 5700 series/NVIDIA GeForce GT240 or equivalent
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 6 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về