[PC] Traverser (Phiêu lưu/2015)

Lượt xem: 269
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Traverser
Thể loại: Phiêu lưu
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 2.1 GB

Traverser (Phiêu lưu/2015)

Nội dung:

Traverser đưa bạn vào một bối cảnh ở một thành phố khi mà mặt trời đã tàn lụi. Mọi người phải sống ẩn ở dưới lòng đất. Và tài nguyên quan trong nhất của họ ” Không khí sạch để thở ” bị kiểm soát bởi công ty Raven…

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows Vista/7/8
Processor: 2.0+ GHz multi-core processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: ATI Radeon 3870 or Nvidia GeForce 8800 GT or higher.
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 3 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về