[VNLT] Danh Sách Đen
The Menu (2015)

Lượt xem: 697
GD Star Rating
loading...
Tên Việt: Đạo Hỏa Tân Văn Tuyến
Tên Anh: The Menu
Tên Gốc: 導火新聞線
Số tập: 24
Giám chế: Phương Tuấn Hoa
Audio: TK Movie lồng tiếng
Diễn viên:
Lương Tiểu Băng – Uông Hải Lam
Cao Tuấn Văn – Tôn Lập Đức
Lý Phong – Hà Lệ Vân
Lương Kiện Bình – Tào Quốc Anh
Lạc Ứng Quân – Đinh Tuấn Sinh
Tằng Khải Luân – Liêu Bỉnh Huân
Trần Tuấn Hi – Thân Hiểu Minh
Quách Phong – Quan Chí Vĩ
Trần Dĩnh Nghiên – Viên Mĩ Nghi
Chu Gia Di – Phương Ngưng
Dương Thiên Kinh – Mạc Duẫn Tài
Vương Tông Nghiêu – Mạc Gia Huy
Khương Văn Kiệt – Vương Tử Tiện

Danh Sách Đen – The Menu (2015)

Nội dung:

Bộ phim xoay quanh ba người săn tin của ba tờ báo khác nhau về tư tưởng, triết lý và cuộc sống. Họ phải nỗ lực để thu thập thông tin cho các bài báo của mình, với tổng biên tập là một người bị lợi nhuận làm mờ mắt và không hề ngần ngại trong việc xuất bản vô nguyên tắc, đăng tin giật gân và hơn nữa là bỏ qua các tiêu chuẩn về triết lý và đạo đức.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về