[PC] The Talos Principle (Adventure / Indie | 2015)

Lượt xem: 391
GD Star Rating
loading...

The Talos Principle (Adventure / Indie | 2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum::

OS: Windows XP 32-bit (with service pack 3)
Processor: Dual-core 2.0 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 10 class GPU with 512MB VRAM (nVidia GeForce 8600 series, AMD Radeon HD 3600 series, Intel HD 4000 series)
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space
Sound Card: DirectX9.0c Compatible Sound Card

Recommended:

OS: Windows 7 64-bit
Processor: Quad-core 3.0 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 11 class GPU with 1GB VRAM (nVidia GeForce 480 GTX, AMD Radeon HD 5870)
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: DirectX9.0c Compatible Sound Card


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về