[PC] Rolling Sun (Adventure/2015)

Lượt xem: 264
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Rolling Sun
Thể loại: Adventure
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1 GB

Rolling Sun (Adventure/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Minimum:

OS: Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8.
Processor: Intel Core 2 Duo 2GHz, AMD Athlon 64 X2 2GHz or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA series 400, Radeon HD 6000 Series or better
DirectX: Version 11

Recommended:

OS: Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8.
Processor: Intel Core i7-2600K, AMD FX-4150 or better
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 680, AMD Radeon HD 7970 or better
DirectX: Version 11


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về