Tom and Jerry: Nhiệm Vụ Điệp Viên
Tom and Jerry: Spy Quest (2015)

Lượt xem: 922
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Spike Brandt, Tony Cervone
Thể loại: Animation
Diễn viên: Reese Hartwig
Kịch bản: Heath Corson, James Krieg
Năm sản xuất: 2015
Thời gian: N/A
Đánh giá: 8.9/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Tom and Jerry: Spy Quest (2015)

Nội dung:

Tom và Jerry có một ngày thư giãn trên bãi biển cho đến khi Jonny Quest , Hadji và Bandit đến. Cặp đôi Mèo, Chuột liệu có thể giúp ngăn chặn những cổ máy đến từ quân đội để ăn cắp phát minh mới nhất của tiến sĩ Quest?

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,