[PC] Death Pirate: DOGE (Indie/ 2015)

Lượt xem: 229
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Death Pirate: DOGE
Thể loại: Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 400Mb

Death Pirate: DOGE (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Vista
Memory: 500 MB RAM
DirectX: Version 10
Hard Drive: 600 MB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về