[PC] MASSIVE CHALICE (Indie / Strategy) (2015)

Lượt xem: 241
GD Star Rating
loading...
Tựa game: MASSIVE CHALICE
Thể loại: Indie, Strategy
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 1 GB

MASSIVE CHALICE (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:

OS: Windows Vista
Processor: 1.8 GHz dual core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 256 MB GeForce 8800, Radeon 3850, or Intel HD 3000 Graphics
DirectX: Version 11
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

Đề nghị:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo at 2.2 GHz, or AMD Athlon 64 at 2.2 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512 MB GeForce 220, Radeon 4550, Intel HD 4000 Graphics
DirectX: Version 11
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về