[PC] Tropico 5 Espionage (Chiến lược/2015)

Lượt xem: 370
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Tropico 5 Espionage
Thể loại: Chiến lược
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 4GB

Tropico 5 Espionage (Chiến lược/2015)

Yêu cầu về phần cứng:

OS: Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8
Processor: 2 GHz Dual Core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce 400 or higher, AMD Radeon HD 4000 or higher, Intel HD 4000 or higher (DirectX 11 hardware support required)
DirectX: Version 11


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về