Cuộc Chiến Tàu Vũ Trụ
Starship Rising (2014)

Lượt xem: 763
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Neil Johnson
Thể loại: Action, Sci-Fi
Diễn viên: Darren Jacobs, Emii, Brooke Lewis
Kịch bản: Neil Johnson
Năm sản xuất: 2014
Thời gian: 91 min
Đánh giá: 6.6/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Starship Rising (2014)

Nội dung:

Trong tương lai xa, một nhà lãnh đạo bất tử Bionic sản phẩm của kỹ thuật di truyền, đã cai trị vũ trụ trong 200 năm. Một cuộc nổi dậy đang được tổ chức bởi những người bảo tồn sinh sản tự nhiên.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về