[PC] Nascar 15 (Racing) (2015)

Lượt xem: 311
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Nascar 15
Thể loại: Sport
Phát hành: N/A
Phát triển: N/A
Kích thước: 3 GB

RNascar 15 (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:

OS: Windows XP
Processor: AMD Athlon 64 X2 6000+ (2*3000 MHz)
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: GeForce 8800 GT
DirectX: Version 9.0a
Hard Drive: 7 GB available space

Cấu hình đề nghị:

OS: Windows 7
Processor: Intel Core I5-760 (4*2800 MHz)
Memory: 4096 MB RAM
Graphics: GeForce GTX 260
DirectX: Version 9.0a
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 7 GB available space


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về