[PC] Car Mechanic Simulator (2015)

Lượt xem: 534
GD Star Rating
loading...
Tựa game: Car Mechanic Simulator
Thể loại: Sport
Phát hành: 20/05/2015
Phát triển: N/A
Kích thước: 23 GB

Car Mechanic Simulator (2015)

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:

OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
Processor: Core i3 3.1 GHz or AMD Phenom II X3 2.8 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTS 450 or better w /512MB VRAM
Sound Card: DirectX 9 compatible

Đề nghị:

OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
Processor: Core i5-2300 / AMD Athlon X4 760K or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 650 Ti or better w/ 1024MB VRAM
Sound Card: DirectX 9 compatible


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về