Duchess – Duchess (2015)

Lượt xem: 77
GD Star Rating
loading...


Duchess – Duchess (2015)

01. Love Being Here With You
02. Ain’t No Sweet Man
03. Que Sera
04. Brooklyn Love Song
05. Doodlin Song
06. A Little Jive is Good For You
07. P.S. I Love You
08. Humming To Myself
09. It’s A Man
10. I’ll Be Seeing You
11. Lollipop
12. Blah Blah Blah
13. Heebie Jeebies

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về